wp

Makine ve Bakım Onarım


Makine ve Bakım Onarım

İnsan, varoluşundan beri tüm işlerini kendisi yapmıştır. Makinelerin icadı, insan hayatına önemli derecede etki etmiştir. Makinelerin insan hayatına sağladığı kolaylıklar neticesinde makineleşme hızlı bir şekilde dünyaya yayılmıştır.

İnsan hayatının tamamında makinelerin önemi büyüktür. Evimizde, işimizde hayatımızın her alanına makineler girmiştir.

Makine Nedir?

Bir enerji türünün başka bir enerjiye dönüştürülmesi ve bir işi yapmak için çeşitli parçaların bir araya getirilmesi ile oluşturulan düzeneğe makine denir. Makineler ile ister küçük ister büyük olsun birçok iş zaman kaybetmeden daha kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Makineleşme hayatın her anında makinelerin gücünden faydalanma, makine kullanımının artması olarak ifade edilir. Makineleşme ile zamandan tasarruf edilmesi ve işlerin daha kolay yapılması sağlandı. Bu şekilde ülkelerin daha hızlı şekilde büyümesi sağlandı. Makineleşmenin olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönleri de mevcuttur.

Bunlar;

  • İşsizliğin artması.
  • Düzensiz göç oluşumunun yaşanması.
  • Düzensiz şehirleşme yaşanması.
  • Çevre kirliliğinin artması.
  • Küçük işletmelerin zarar görmesidir.

Hayatımızın bu kadar içene giren makinelerin sonsuza kadar işlevini yerine getirmesi beklenemez. Makinelerden daha çok fayda sağlanabilmesi için düzenli olarak makine bakım ve onarım işlemlerinin yapılması gerekir.

Bakım Nedir? Onarım Nedir?

Makinelerin verimli bir şekilde çalışmasına devam edebilmesi için belirli zaman aralıkları ile yapılan kontrol çalışmasına bakım denir.

Makinelerin bakım işlemi neticesinde, tespit edilen arızaların giderilmesi, varsa yıpranan parçaların değişmesi ve makinenin tekrar çalışır hale gelmesi için yapılan çalışmaya onarım denir.

Makine Bakım ve Onarımı Neden Önemlidir?

Makine bakım ve onarım işlemi düzenli bir şekilde devam etmelidir. Makinenin bakımı; stok maliyeti, üretim kayıpları, işçilik kayıpları ile kaza ve yaralanma riskini azaltırken, ekipman ömrünü, ekipman performansını arttırır. Aynı zamanda bakım, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve diğer sistemleri etkilemektedir. Makinenin onarımı ile işin aksamasının önüne geçilir.

Sonuç olarak, makine bakım ve onarım işlemi firmalar açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bakımı yapılmayan makinelerin her an arıza çıkarma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Olası bir arızada üretimin durması ekonomik açıdan büyük zararlara yol açmaktadır. Yapılacak bakım çalışmaları ile büyük arızaların önüne geçilmekte ve olası zararlar minimuma indirilmektedir.

Uzman ekiplerimiz ile belirlenen zaman dilimlerinde makine bakımlarını aksatmadan, düzenli bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Yaşanılacak arızalar nedeni ile uğranılacak zararı minimuma indirmek önceliğimizdir.