wp

WINCC SCADA'sı ile Otomasyon Projesi Uygulaması


WINCC SCADA'sı ile Otomasyon Projesi Uygulaması

SCADA terimi, İngilizce' de supervisoıy control and data acquisition kelimelerinin baş harflerinden oluşan, merkezi yönetim, denetleme ve bilgi toplama sistemidir. SCADA kontrol sistemi sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tilin ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tilin birimlerin otomatik kontrollü ve gözetlenmesi sağlanabilir.[6] V.Kocaman, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği 227 SCADA sistemleri, fabrikada ki süreçlerin (hannnadde, üretim ve mamul madde takibi vb.) denetiminde kullanılan çeşitli araçlarla (RTU, PLC vb.) birlikte fabrikanın üretim kontrolü ve takibine yönelik bir alt yapı oluştururlar. Bu alt yapının imkan verdiği ölçüde üretim Kaynaklan Planlaması (MRPII) ve isletme Kaynakları planlama (ERP) sistemleriyle gerekli bağlaşımlar kurularak ideal bir yapıya erişilebilir. Amaç en düşük maliyetle, daha kaliteli ve daha çok üretmek için gerekli yapıyı kurmaktır. İşletmedeki tesislerden en yüksek verimlilikle yararlanmak, yöneticilerin isletmeye ve üretim bilgilerine tam olarak hakinı olmasıyla sağlanabilir. SCADA yazılım paketleri endüstriyel tesislerde alt yapı yazılım görevini üstlenmeli ve fabrika içi ile dışındaki ağlara bağlanarak şirketin bütfuı katmanlarının uyum içerisinde çalışmasına imkan vermelidir. SCADA işletme genelinde herkese, her zaman erişebilecekleri, gerçek zamanlı ve ayrıntılı bilgiyi sağlamalıdır. [3,6] SCADA sistemi,demir çelik, hidroelektrik, nükleer güç üretimi, doğal gaz üreti.-n ve işleme tesislerinde, gaz, yağ, kimyasal madde ve su boru hatlarında pompaların, valflerin ve kilometrelerce uzunluktaki elektrik aktarım hatlarındaki açma kapama düğmelerinin kontrolü ve hatlardaki ani yük değişimlerinin dengelenmesi gibi çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir.